Vekom podmienená makulárna degenerácia

Makula (žltá škvrna) je anatomická oblasť sietnice lokalizovaná na zadnom póle oka. Predstavuje miesto najostrejšieho videnia. Vďaka nej sme schopní navliecť niť, čítať, šoférovať či rozoznávať tváre. Zabezpečuje tzv. centrálne videnie. Periférna časť sietnice zabezpečuje periférne videnie.

maculaVekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) je ochorenie makuly vznikajúce starnutím a rozpadom tkaniva v tejto oblasti. Rýchlosť zmien je  individuálna. Preto rozsah zmien a nález pri vyšetrení očného pozadia je u každého jedinca iný. Vývoj ochorenia môže byť rýchly alebo relatívne stabilný po celý život. Závisí od veľa ďalších faktorov ako je životný štýl (obezita, nedostatočný prísun vitamínov, antioxidantov, naopak zvýšený prísun alkoholu, fajčenie,…) genetika (napr. vyšší výskyt u bielej rasy či čínskej populácie, naopak nižší u čiernej rasy) či negatívnych vplyvov vonkajšieho prostredia (napr. UV žiarenie). V rozvinutých krajinách je VPMD najčastejšia príčina postihnutia zraku (závažne zníženej zrakovej ostrosti) vo veku od 60 rokov.

 Existujú dve formy: suchá forma a vlhká forma. Suchá forma je oveľa bežnejšia. Tvorí okolo 85% pacientov s VPMD. Naopak vlhká forma je vzácnejšia, ale sa dá považovať za závažnejšiu.

Vekom podmienená makulárna degenerácia sa najčastejšie prejavuje ako pomalá, bezbolestná strata centrálneho videnia. Vzácne môže dôjsť k strate videnia náhle. Človek môže spozorovať šedé oblasti vo videní, nejasné či  mierne skreslené videnie. Vývoj zmien sa dá pozorovať aj doma pomocou tzv. Amslerovej mriežky. Pozoruje sa vždy len jedným okom. Na obr. 1 vpravo je normálny nález zdravého človeka, vľavo je je nález typický pre VPMD – skreslenie obrazu, čiary nie sú priame.

amslerLiečba VPMD je veľmi obmedzená.  Prakticky sa nedá vyliečiť, iba spomaliť či zastaviť jej progresiu. U suchej formy sa odporúča strava či vitamínové preparáty s obsahom luteínu, zeaxanthinu či omega-3 mastných kyselín. S tým súvisí zmena životného štýlu a výživy človeka. U vlhkej formy sa v liečbe ešte využívajú injekčné preparáty ako Lucentis, Elyea, Macugen a fotodynamická liečba.

Z uvedeného je jasné, že u VPMD sú prevencia a vyvarovanie sa rizikovým faktorom viac než dôležité. Pravidelné kontroly u Vášho očného lekára by vo vyššom veku mali byť samozrejmosťou. 🙂

Pin It on Pinterest

Facebook

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ak súhlasíte, kliknite na tlačítko "akceptovať".